ماسک مخصوص تنفس کودکان

پیشرو چین است ماسک تنفس کننده ذرات MeltBlown ، یکبار مصرف ماسک غیرمترقبه یکبار مصرف ، ماسک ضد تنفس ضد بزاق بازار محصول